<code id="euq2s"></code>
<progress id="euq2s"></progress>

 • <acronym id="euq2s"><strong id="euq2s"></strong></acronym>

    字頭信息

    造字法:會義(“殸”是“磬”的本字)

    參考鏈接:                 

    字形演變

    字源解說

    殸”是“”的本字。甲骨文屮,草,借代繩結,表示用繩線系吊懸崖,代表懸吊的石塊手持椎棒敲擊),表示敲擊懸掛的石樂器。籀文將甲骨文字形中的的繩結寫成, 將甲骨文字形中的石塊寫成“穴”。篆文加“石”,寫成“”。 造字本義:名詞,古代懸掛敲擊的石樂器隸書將篆文字形中的繩結寫成“士”古人稱小塊樂石為“”,稱大塊樂石為“”。 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    附一   文言版《説文解字》磬,樂石也。從石、殸。象縣虡之形。殳,擊之也。古者母句氏作磬。 

    附二   白話版《說文解字》磬,石樂器。字形采用“石、殸”兩形會義。象懸掛的虡的形狀。“殳”,表示擊打石樂器。據說古時母句氏創造了磬。 

    詞匯分類

     磬聲 磬樂         /         笙磬 鐘磬  

         

    同音。——《詩 •  小雅 •  鼓鐘》
    依我聲。——《詩 •  商頌 •  那》        

    語寡人以憂者擊。——《淮南子 •  泛論》
    置于水中。——宋 •  蘇軾《石鐘山記》
     

    用戶評論

    寶泉峽谷
    2019-3-5 19:53:19

    磬。“石”表示:樂石。“聲”表示:鳴聲。“殳”表示:殳擊。 傳說堯為唐侯時,東夷九族中的方夷封豨、人夷修蛇、風夷大風伯、青夷少昊鑿齒民、黃夷窫窳、于夷九英皆各自獨立,爭相為第一帝君,直接威脅到唐堯的生存空間和王侯地位。于是堯以帝子的名義命羿射殺窫窳,誅鑿齒于疇華之野,殺九英于兇水之上,繳大風于青丘之澤,斷修蛇于洞庭,擒封豨于桑林,萬民皆喜,置堯為天子。公元前2357年堯建都平陽稱帝,毋句氏擊石作樂率舞而慶,堯帝欣喜,命毋句氏作石樂。 《說文、》:“磬,樂石也。從石,殸。象懸虡之形。殳,擊之也。古者毋句氏作磬。”殳擊樂石鳴聲清,毋句作磬留美名。祭天祭地祭祖先,禮樂慶典奏太平。”毋句作石樂,慶賀唐堯建都稱帝,堯帝慶典得磬,“磬”與“慶”同名,表示:石制的打擊樂器

    伊人狼人,久艹在线,有色影院,色一色吧